Doprava zdarma od 2998,80Kč
Přes 48 000 výrobků
{{ aa_name() }}

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení by mělo být přizpůsobeno nejhorším světelným podmínkám, aby byly viditelné v případě problémů s hlavním osvětlením. Používá se při poruše základního osvětlení. Mělo by používat nezávislý zdroj energie, který umožní pracovat nezávisle na problémech s hlavním osvětlením.

V nouzovém osvětlení můžeme zmínit:

  • evakuační osvětlení
  • náhradní osvětlení
  • osvětlení únikové cesty
  • osvětlení otevřeného prostoru
  • vysoce rizikové zónové osvětlení
  • bezpečnostní značky

Nouzové osvětlení by se mělo zaměřit především na správné značení a osvětlení únikové cesty, která umožňuje bezpečné opuštění budovy. Mělo by fungovat nejméně jednu hodinu.

Osvětlení otevřeného prostoru pomáhá při evakuaci z budov, které nemají specifický plán únikových cest. Používají se také ve velkých budovách, přes 60 metrů čtverečních.

Osvětlení s vysokým rizikovým zónem je navrženo tak, aby umožnilo zaměstnancům bezpečným způsobem provést nezbytné postupy. Není zde žádný časový limit. Měla by být přizpůsobena typu prováděné práce.

Při použití standardního provozu v dané místnosti navzdory výpadku používáme pomocné osvětlení.

Pokud jde o rodinné domy, není nutné v nich používat nouzové osvětlení. Pokud však máme velký metr a děti nebo starší lidé žijí s námi, stojí za to uvažovat o instalaci takového osvětlení. Stojí za to uspořádat lampy nouzového osvětlení tak, aby eliminovaly co nejvíce nebezpečí v důsledku výletů nebo těžkých předmětů, které byly vyřazeny.

Evakuační osvětlení

Evakuační osvětlení je nutné ve veřejných zařízeních, jako jsou školy, kanceláře, kina a nemocnice. Záleží na jeho kvalitě, jak efektivně bude evakuační akce z budovy provedena.

S patřičnou péčí by měly být zvoleny jak světlomety, tak značky určené pro osvětlení únikové cesty, jakož i pro otevřené nebo zvláště nebezpečné zóny.

Stojí to za záchranu?

Levné svítidla jsou schopna splnit svůj úkol za normálních podmínek. V případě poruchy nebo požáru nám nedostatek certifikovaných světlometů může přinést spoustu problémů. Kromě finančních pokut uložených za nedodržení příslušných požadavků na nouzové osvětlení může zanedbání řádného označení únikové cesty vést k ohrožení bezpečnosti osob v budově.